Hem/ Home


Personal Growth & Healing for Humans & Animals


"Unique healing sessions based in deep spiritual insight, clear psychic perception, & powerful transformational healing"

Djurkommunikation
Animal communication
(English below)


- I dessa kommunikationer får ditt djur kommunicera både från sin vardagsnivå och sitt högre själsperspektiv, vilket hjälper både dig, ditt djur  och er relation tillsammans. Kommunikationen främjar ett större perspektiv och helande samt ger djuret möjlighet att berätta om sin uppgift i familjen. Kloka budskap, hjälp att förstå konflikt och trauma, samt helande för både djur och familj är några... Läs mer

- In these communications, your pet  communicates from their every-day-level as well as their higher soul perspective, which is helpful to both you, your pet and your relationship with one another. These communications allow for a wider perspective and healing, and for the pet to communicate their specific tasks relating to their family. Wise insights, help to undersstand conflicts and trauma, and healing for both the pet and their family are some examples... Learn more

Healing med djur
Healing with animals


- Healing för grupp eller enskild tillsammans med hundarna Peggy och Leon. Djur är kraftfulla healers & vi kommer att jobba tillsammans ... Läs mer


- Healing for groups or individuals in the presence of the two dogs Peggy and Leon. Animals are powerful healers & we will be working together ... Learn more
Awaken Freedom Healing
(English below)

- Dessa sessioner hjälper dig att återknyta kontakten till din egen helande Natur och att positionera dig i samklang med  din mest upplyftande livsväg. Nå ett djupare helande och få tillgång till fler möjligheter genom att låta ditt obegränsade medvetande bli din vägvisare, helare och intuitiva guide. Awaken Freedom  går direkt  till roten av det som behöver transformeras i dig för att lösa den ladning som underligger dina problem. Sessionerna påverkar både ditt nuvarande samt kommande liv och utveckling. Ofta får vi stöd från änglanivån i detta arbetet. Det är en process som du själv ansvarar för att ta vidare ... Läs mer


- Awaken Freedom! These sessions help you reconnect to your own infinite Nature and to align with your most fulfilling life path possible. Find deeper healing and access greater possibilities by allowing  your infinite consciousness/Source to become your wayshower, healer, and intuitive guide in life.
Awaken Freedom focuses directly at that which needs to  transform within you to disssolve the charges underlying your problems. Sessions affect both your current and future life paths in a positive direction. We are often supported by the angelic realm... Learn more


Sessioner är kraftfulla pusselbitar och du lägger pusslet för din eller ditt djurs utvecklingExperiences:


" I had an incredible experience with Anna Carin's session. I was able to clean out my old trauma from my core with one session. Anna Carin has an amazing gift to heal people through her energy."
//Anne from Virginia, USA


****

”Tack fina du för djurkommunikationen! Jag började gråta för jag blev så rörd av texten. Exakt så här har jag uppfattat min älskade hund... Hon pratar precis som jag föreställde mig hon skulle göra … Jag är så tacksam! Jag kommer rekommendera dig!” / Thank you dear for this animal communication! I was so moved by it I started to cry. This is exactly how I experienced my beloved dog. .. She talks exactly the way I had imagined... I am so grateful! I will recommend you!"// VA

***

"I am deeply impressed by your accuracy in seeing and  pinpointing how/what I felt. You helped me release many "monsters" and it was such a wonderful and liberating experience. [Both dogs participated in the session]: Peggy was by my feet throughout the whole session & continued the healing afterwards. Leon too shared  his wisdom. You are all amazingly gifted at what you do. Thank you."//Inger

  ”Jag blev djupt imponerad av att du så säkert kunde pricka in och se det jag kände. Du hjälpte mig att släppa taget om flera "monster" och det var en härligt befriande upplevelse. [Hundarna Peggy & Leon deltog i sessionen]: Peggy  låg vid mina fötter under hela sessionen och fortsatte healingen efteråt. Och Leon "kom in" med sin klokskap. Du/Ni är fantastiskt duktiga på det ni gör. Tack Alla Underbara Tre// Inger 


****

"You are absolutely amazing. I have never before experienced such clear messages, so detailed. This way you can really help your pet if there is a problem. Thank you once more..."// "Du är helt fantastisk. Jag har aldrig varit med om så klockrena budskap så detaljrika. På det här sättet kan man ju hjälpa sitt djur om det är problem. Tack än en gång..."// Eva


                 *****

“Our cat Lucia has been the centre of our lives for four years. When our baby girl arrived, Lucia became terrified and withdrawn,  she stopped claiming any territory as her own in the home & made herself an outsider which caused me a tremendous amount of pain. After a brief communication with Anna Carin, Lucia began to join us with the baby while Anna Carin waited for her. That evening, Lucia came and sat with me & the baby. The next day she came and looked at the baby for the first time and shone up again with some of the confidence she used to ooze. One session broke the back of the fear and brought her back to us”
// Carla


                  *****

“Since the session, things have happened that show me that you have been able to open up the blocks that I was coming across …That’s a huge shift!” // Emily


*****

"AnnaCarin is a wonderful animal communicator... Thank you AnnaCarin for being our translator and inspiration to better listen to our dog..."
 // Marjan


                 *****

"I am deeply impressed by your work"/"Jag är djupt imponerad av ditt jobb" // MariAnne


*****